Handtimrade & maskintimrade timmerhus

Timmerhus står för tradition, kunskap och kvalité. De äldsta bevarade timmerhusen i Sverige är byggda på 1200-talet, hantverket lever ännu kvar och husen byggs på nästan samma sätt som förr.

Timmerhus ger en behaglig och bra inomhusmiljö. Träet i väggarna lagrar värmen och temperaturskillnaderna mellan dag och natt jämnas ut, detta medför att luftfuktigheten i huset hålls på en jämn nivå. Timmerhuset som håller i generation efter generation och lagrar värme själv är ett hållbart alternativ. Inte bara på grund av detta utan också för att timmerstockarna som används har bundit kol under sin livstid, detta lagras i väggarna på huset istället för att släppas ut i atmosfären.

Handtimrade hus

Handtimrade hus tillverkas efter hundraårig hantverkskonst med yxa och såg, och är ett traditionellt hantverk. Varje hus är helt unikt och byggs helt efter kundens önskemål. Husen byggs vanligast av blockat 6-8 tum tjockt fulltimmer av fura, men även rundtimmer och övergrovt timmer kan användas. När huset ska tillverkas, blocksågas timmerstockarna och läggs för att torka. Stocken behåller sin topp och rot vilket innebär att den är tjockare i ena änden.

Knutningen görs för hand med yxa och knuten kallas dalaknut. Knuten ser ut som den traditionella kilknuten från 1600-talet, och tekniken ger ett vackert sicksackmönster i knuten. Tekniskt är knuten så konstruerad att vinklarna på den uthuggna kilen är anpassad till timrets hoptorkning. Knuten är på så sätt självtätande och ger liten risk för drag. Knuten är även vattenavvisande, eftersom allt regnvatten som träffar knuten till slut möter en yta som lutar utåt.

När knuten är gjord passas stockens toppände mot föregående stocks rotände. Ofta handbilas stockarna för att få en vågig utsida såsom timmerhus såg ut förr. Draget som gör att stockarna ligger tätt mot varandra sågas med handklinga, och mellan stockarna läggs lindrev som tätningsmaterial. Timmerstockarna förbinds sedan med trädymlingar vilket bidrar till stabilitet i huset och ge täta väggar. Med tiden torkar stockarna och trädymlingarna något, och huset sjunker naturligt samman några centimeter. Därför rekommenderas ett tyngre tak exempelvis tegel, skiffer, eller torvtak. På så sätt bidrar takets tyngd till att pressa samman timmerstockarna och täta konstruktionen ytterligare.

Maskintimrade hus

De maskintimrade husen från Wagenius Bygg timmerhus efterliknar de traditionellt handtimrade husen. Husen är dock produktutvecklade för att ge en än tätare konstruktion, än de handgjorda timmerhusen. För att effektivisera byggprocessen är även vissa byggmoment maskinella istället för manuellt handgjorda. Husen byggs av 5 eller 6 tum tjockt fulltimmer, med en bygghöjd på 8 tum. Timmerstockarna blocksågas, knutas och fingerskarvas i en maskin. Den maskingjorda timmerstocken är lika grov i båda ändar till skillnad från den handtimrade som behåller sin topp och rot.

Till skillnad från den handgjorda knuten sker sågningen av knuten av en maskin. Utseendemässigt påminner den maskintillverkade knuten om den handgjorda kilknuten och har även den ett vackert sicksackmönster. Den maskintillverkade knuten är liksom den handgjorda vattenavvisande, eftersom även här träffar regnvatten en yta som lutar utåt. Tekniskt är knuten på samma sätt som den handgjorda konstruerad så att vinklarna på den uthuggna kilen är anpassad till timrets hoptorkning. Den maskingjorda knuten är dock utvecklad för att ge en ännu tätare knut. I alla lägen av knuten bryts ljuset och vinden av minst 4 stycken 90-graders vinklar. För att ytterligare säkerställa en tät knut levereras den med greppassning, dvs. knuten måste slås ihop med klubba. Som tätning mellan stockarna läggs en remsa av polyeten med slutna celler, liknande liggunderlag i plast.

Stockarna förbinds sedan med dragstänger som gå igenom hela väggens höjd i ett förborrat hål. Med tiden då stockarna torkar efterdras dragstängerna för att bibehålla en tät konstruktion. Eftersom väggarna efterdras finns ingen begränsning i val av tak, utan så väl tunga tak som lätta tak av exempelvis plåt, papp eller trä fungerar utmärkt.

För mer information om timmerhus besök gärna Föreningen Svenska Timmerhus.